Usnesení z 10. 5. 2016

 

 

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 10.05.2016 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení č. 39/2016

Nesouhlasí s nákupem mapového informačního systému „Geosense“ od společnosti Cleerio.

 

Usnesení č. 40/23016

Schvaluje návrh místostarosty na snížení nákladů při likvidaci odpadů a ukládá s tím, že do termínu 28.6.2016 budou prověřeny podmínky této změny – odpovídá starosta.

 

Usnesení č. 41/2016

Schvaluje prodloužení nájemní smlouvy se společností Jednota spotřební družstvo Nymburk o jeden rok s tím, že po provedení úprav bude uzavřena nová smlouva.  

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                    

předseda návrhové komise

 ověřovatelé

Go to top