Jabkenice.cz>Služby v obci>Odpadové hospodářství

MENU


 

 

ODBĚR NOVINEK


 

ANKETA

Zajímá vás dění obce Jabkenice?
Ano a chci se aktivně zapojit.
Ano, ale nechce se mi na něm podílet.
Nezajímá mě.

 

 

 

Odpadové hospodářství

 

Tříděný odpad

V obci jsou pro občany Jabkenic k dispozici čtyři sběrná místa pro třídění odpad (Obecní úřad, Hasičská zbrojnice, TJ Sokol Jabkenice, Restaurace u Dafa). V každém sběrném místě najdete:

Modré kontejnery papíry, papírové krabice, noviny, letáky apod.

Žluté kontejnery pro plasty, PET lahve, plastové sáčky a kelímky, polystyreny apod.

Zelené kontejnery pro Tetra-packy jako jsou krabice od džusů, mléka, apod. (Oranžové pytle od obecního úřadu se již nevyužívají!)

Zelené kulaté kontejnery pro skleněné lahve a obaly, sklenice (nepatří sem porcelán!)

 

Vývoz probíhá 1.10. - 30.6. každý lichý týden a 1.7.-30.9. každý týden. V úterý se vyváží nádoby na papír a ve středu nádoby na plast.

BIOLOGICKÝ ODPAD

Úložiště č. 6 a 7: Sem patří tráva, listí ze stromů, zeleninová nať

Úložiště výkopové zeminy

Uzamčené úložiště se nachází u lesní cesty směrem na Ledce. Je sem možné vyvážet výkopovou zeminu. Nepatří sem inertní odpad, velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad, eternit, apod.

Pro vývoz zeminy je potřeba souhlasu obecního úřadu a správce úložiště.

Poplatky:

Občan se stavebním povolením 50 Kč/m3

Občan bez stavebního povolení 100 Kč/m3

Cizí občané 200 Kč/m3

Sběrný dvůr

Je otevřen každou neděli v době 8:00 – 11:00

Je možné zde uložit velkoobjemový odpad, železný šrot, koberce, matrace, elektrospotřebiče apod.

Poplatek za odpad (mimo železný šrot a elektrospotřebiče) je 50 Kč/120l (=obsah běžné popelnice)

PODPOŘTE NAŠE SPOLKY!

Výtěžek ze železného odpadu se rozděluje mezi TJ Sokol Jabkenice a Základní kynologickou organizaci Jabkenice rovným dílem.

Výtěžek z elektroodpadu směřuje Spolku dobrovolných hasičů Jabkenice

Štěpkování

Štěpkování se provádí každou sobotu od 10:30 do 12:00 v areálu bývalého ZD a to pouze za dobrého počasí. Prosíme všechny občany, aby materiál určený ke štěpkování na tomto místě nenechávali mimo stanovenou dobu.

V zimním období - od začátku prosince do cca 10. února se neštěpkuje.

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

zajišťuje smluvní společnost tj. AVE Benátky bezplatně dvakrát ročně. Termín je vždy sdělen v dostatečném předstihu na webu obce, rozhlasem a letáky. Stanoviště je vždy u prodejny potravin.

Kam s Vaším odpadem

 

KALENDÁŘ AKCÍ

DNES MÁ OTEVŘENO

8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
8:00 - 10:00 | 14:30 - 16:30
Prodejna potravin
07:00 - 15:30
16:00 - 18:00

KONTAKT

iconObecní úřad
Zobraz na mapě
Jabkenice 136, 294 45
294 45 Jabkenice
IČO 00237949
icon+420 326 389 117
iconobec@jabkenice.cz