Usnesení z 11. 7. 2012

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 11.07.2012 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení k bodu 2/

 • Posunutí sloupu veřejného osvětlení u RD č. 40 na náklady žadatelů.
 • Pořízení 1 výtisku Dávných pověstí národa Českého pro obecní knihovnu.

 

Usnesení k bodu 3/

 • Rozpočtové opatření č. 3/2012 a dodatečnou účetní opravu položky 6171 2321 na 4121.

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                  

předseda návrhové komise

ověřovatelé

 

 

 

 

 

 

Usnesení z 26. 6. 2012

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 26.6.2012 v hospodě nad Muzeem

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání přijímá toto usnesení:

 

 

k bodu 3/ zápisu

 

 • OZ Jabkenice souhlasí s bezúplatným převodem pozemku par.č. 367/1 v kú Jabkenice od Pozemkového fondu ČR.

 

k bodu 4/ zápisu

 

 • Zastupitelstvo souhlasí a zmocňuje d.s.o. RTB k jednání ve věci společného výběru poskytovatele služeb svozu a likvidace TDO.
 • Schvaluje předběžně projednáný záměr změny připojení splaškové kanalizace obce Chudíř samostatným přívodem na ČOV Jabkenice mimo řád splaškové kanalizace obce Jabkenice.

 

 

 


Zdeněk Slavík – starosta obce                                  

předseda návrhové komise

  ověřovatelé

 

Usnesení z 12. 6. 2012

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 12.06.2012 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení k bodu2/

Schvaluje záměr d.s.o. RTB, stanovit srovnatelné podmínky na likvidaci odpadu a vypsat výběrové řízení na „nového“ partnera.

 

Usnesení k bodu 3/

Úpravu rozpočtu č. 2/2012 v rozsahu předneseném starostou.

 

 

 


Zdeněk Slavík – starosta obce                                  

předseda návrhové komise

ověřovatelé

 

Usnesení z 29. 5. 2012

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 29.5.2012 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení k bodu 2/

 1.Poskytnutí příspěvku na činnost Základní kynologické organizaci Jabkenice pro rok 2012 ve výši 10.000,- Kč.

2.Na základě doplnění účelu využití pozemku par.č. 545/9kú Charvatce, prodej tohoto pozemku panu Jiřímu Láskovi za cenu 60.- Kč/m2.

3.Odkoupení vybavení Hospody nad muzeem, které dle předaného seznamu p. G. Remeněm má charakter základního vybavení. Seznam je přílohou tohoto zápisu.

 

Usnesení k bodu 3/

Zajištění hudebních slavností Smetanovy Jabkenice 2012 v souladu se zpracovaným harmonogramem.

 

Obecní zastupitelstvo doporučuje k projednání:

 

K bodu 2/

 1.Projednat s p. Václavem Dědkem návrh prodeje pozemků v lokalitě Doubka za Kč 300,- Kč/m2 s ohledem na současný stav zasíťování této lokality.

2.Požádat společnost Lesostavby o omezení trasy procházky oborou po dobu opravy rybníku Štičí, nikoliv úplného uzavření, a to uzavřením vstupu na hráz u vstupu a úplným uzavřením při zpáteční cestě u Hradeckého rybníka.

3.Projednatpředsedou SDH Jabkenice obnovení činnosti jednotky dobrovolných hasičů Jabkenice.

4.Požádat společnost IMBROLIO s.r.o. Nymburk o zpracování nabídky na opravu nejhorších úseků místních komunikací.

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                  

předseda návrhové komise

 

ověřovatelé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z 9. 5. 2012

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 9.5.2012 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení k bodu 2/

 

 • Podání nesouhlasu k záměru společnosti Wildhorse Energy CZ s.r.o., který byl oznámen obcím dopisem MŽP, odborem výkonu státní správy I.
 • Svolání schůzky Vis Praha, Obec Chudíř, Vak Nymburk a Obec Jabkenice za účelem dořešení skutečného napojení splaškové kanalizace Obce Chudíř na ČOV Jabkenice.

 

Usnesení k bodu 3/

 • Dokončení jednání s PF ČR, pracovištěm Mladá Boleslav bezúplatný převod pozemku par.č. 288/4
 • Pokračovat v jednání o prodeji pozemků manželům Dědkovým.
 • Požádat o doplnění účelu využití pozemků, o které májí zájem p. Jiří Láska, dále manželé Forejtarovi a manželé Tomanovi. V případě pouhého zneprůjezdnění zajistit zámky z obou stran druhého pozemku.

 

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                  

předseda návrhové komise

 

ověřovatelé

 

 

 

 

Go to top