Usnesení z 20. 11. 2012

 

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 20.11.2012 v zasedací místnosti OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení k bodu 2 /

  • Příspěvek na didaktické pomůcky a hračky pro Masarykovu základní školu a mateřskou školu ve výši 5.000,- Kč,
  • Příspěvek ve výši 1.000,- Kč organizátorům akce „Přijde k nám Mikuláš“.
  • Provedení úprav části MŠ dle nabídky pana Morca a pana Dvořáka (sádrokarton 51.598,- Kč, voda 30.000,- Kč topení 30.000,- Kč.
  • Zpracování a předložení žádosti o dotaci na opravu místní komunikace Na Doubkách prostřednictvím Mas Svatojiřský les.

 

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                  předseda návrhové komise

ověřovatelé

 

 

 

Go to top