Usnesení z 28. 11. 2017

Usnesení ze zasedání ZO Jabkenice konaného dne 28.11.2017 v zasedací síni OÚ

 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 106/2017

Rozpočet na rok 2018 zpracovaný jako vyrovnaný ve výši 5.813.000,- Kč v rozsahu paragrafů.

 

Usnesení č. 107(/2017

Výhled do roku 2021 ze dne 10.11.2017.

 

Usnesení č. 108/2017

Jednací řád zastupitelstva na rok 2018.

 

Usnesení č. 109/2017

Poskytnutí finančního daru pro Masarykovu základní školu a mateřskou školu ve výši 5000,- Kč.

 

Usnesení č. 110/2017

Přípravu prostoru pro akci rozsvícení Vánočního stromu zajistí členové SDH.

 

Hlasováno:

Pro:              proti:           zdržel se:              nehlasoval:

 

 

 

.....................................................                               ……………………………………

  Zdeněk Slavík – starosta obce                                     předseda návrhové komise

 

…………………………………………

 

ověřovatelé

Usnesení z 31. 10. 2017

Usnesení z 17. 10. 2017

Usnesení z 2. 10. 2017

Usnesení z 19. 9. 2017

Strana 1 z 4

Go to top