Jednací řád ZO 2018

Záměr prodeje části pozemku par. č. 60/4

Vodné a stočné 2017

Cena vodného a stočného v roce 2017 Na společném zasedání představenstva a dozorčí rady, společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., které se konalo 13.12.2016 bylo rozhodnuto, že se cena pitné vody a vody odkanalizované od 1.1.2017, pro koncového spotřebitele, změní takto: Cena vody pitné 1 m3 – 41,18 Kč (cena je uvedena včetně 15 % DPH) Cena vody odkanalizované 1 m3 – 42,95 Kč (cena je uvedena včetně 15 % DPH

Jednací řád pro rok 2017

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE JABKENICE NA ROK 2017

 

 

Dle základních principů obce a fungování jejich orgánů, daných příslušnými předpisy, se stanovuje následující termínový jednací řád zastupitelstva obce. Jednacím dnem je úterý, případně středa.

 

měsíc                               zasedání zastupitelstva obce     

                  hospoda nad Muzeem                         zasedací síň Obecního úřadu

 

Leden                                                                                     10.1.   a 24.1.                                                    

Únor                                                                                       07.2.   a 21.2.

Březen                  21.3.                                                          07.3.

Duben                                                                                     04.4.   a 18.4

Květen                                                                                    02.5.   a 16.5. a 30.5.

Červen                 13.6.                                                           27.6.

Červenec                                                                                11.7.   a 25.7.

Srpen                                                                                      08.8.   a 23.8.

Září                       19.9.                                                          05.9.

Říjen                                                                                       03.10. a 17.10.a 31.10.

Listopad                                                                                  14.11.  a 28.11.

Prosinec                12.12.       

 

Zasedání OZ v hospodě nad Muzeem začínají vždy v 19:00 hodin. Pokud dojde z nepředvídaných důvodů ke změně  bude změna začátku jednání oznámena s dostatečným časovým předstihem.  Mimo výše uvedená zasedání může být v případě potřeby svoláno mimořádné zasedání.

 

Zasedání OZ   v zasedací síni OÚ začínají:

v lednu, únoru, březnu, říjnu, listopadu a prosinci od 17:00 hodin

v dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 18:00 hodin

 

Základní pravidla jednání zastupitelstva obce budou odpovídat § 87 až 96 zákona o obcích a jednacímu řádu Zastupitelstva obce schválenému dne 06.12.2016, usnesením č. 98/2016. Za písemné záznamy je odpovědný starosta obce (zápisy a usnesení).

 

Rozdělovník: zastupitelstvo obce

                      úřední deska

                      www.jabkenice.cz

 

 

  V Jabkenicích dne  18.11.2016                                 Zdeněk Slavík - starosta

Jednací řád ZO 2016

Jednací řád zastupitelstva obce pro rok 2016

5. 1. 2016    od 17 hodin v zasedací síni OÚ

26. 1. 2016  od 17 hodin v zasedací síni OÚ

16. 2. 2016  od 17 hodin v zasedací síni OÚ

1. 3. 2016   od 17 hodin v zasedací síni OÚ

22. 3. 2016 od 19 hodin v Hospodě nad Muzeem

19. 4. 2016 od 18 hodin v zasedací síni OÚ

10. 5. 2016 od 18 hodin v zasedací síni OÚ

7. 6. 2016 od 18 hodin v zasedací síni OÚ

28. 6. 2016 od 19 hodin v Hospodě nad Muzeem

19. 7. 2016 od 18 hodin v zasedací síni OÚ

16. 8 2016 od 18 hodin v zasedací síni OÚ

6. 9. 2016 od 18 hodin v zasedací síni OÚ

27. 9. 2016 od 19 hodin v Hospodě nad Muzeem

11. 10. 2016 od 17 hodin v zasedací síni OÚ

25. 10. 2016 od 17 hodin v zasedací síni OÚ

15. 11. 2016 od 17 hodin v zasedací síni OÚ

6. 12. 2016 od 19 hodin v Hospodě nad Muzeem

20. 12. 2016 od 17 hodin v zasedací síni OÚ

Strana 1 z 5

Go to top