Poplatky 2017

Informace k poplatkům:
1) Odpady
občan přihlášený k trvalému pobytu – 650,-/ osoba/ rok
vlastník rekreačního objektu – 650,-/ rekreační objekt/ rok
2) Poplatek ze psů
za prvního psa 100,-/ rok
za každého dalšího 150,-/ rok
za psa jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo sirotčího důchodu, který je jediným zdrojem příjmu 50,-/ rok
od poplatku jsou osvobozeni slepečtí a záchranářští psi
Poplatky můžete zaplatit v kanceláři OÚ a to od 2. ledna 2017 nebo bezhotovostním převodem na účet číslo 6724181/0100 (variabilní symbol číslo popisné nebo evidenční).
Poplatky mohou být uhrazeny ve dvou stejných splátkách a to nejpozději do 31.1. a 30.6.2017.

Go to top