Usnesení ze 06. 01. 2015

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 06.01.2015 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 1/2015

Dodatečně schvaluje úpravu rozpočtu č. 8/2014 v rozsahu předneseném starostou.

 

Usnesení č. 2/2015

Schvaluje zvřejnění záměru oddělení části pozemku par.č.  565|/1 v kú Jabkenice za účelem jeho prodeje.

 

 

Hlasováno:

pro:                7                    proti:     0           zdržel se:           

 

 

 

 Zdeněk Slavík – starosta obce                                    

předseda návrhové komise

 

 

ověřovatelé

 

 

 

 

Strana 4 z 4

Go to top