Usnesení ze 14. 04. 2015

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 14.04.2015 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 27/2015

Schvaluje cenu odstranění rizikových dřevin v oblasti  skládky inertního odpadu společnosti Leguán Mladá Boleslav ve výši 50.000,- Kč

 

Usnesení č. 28/2015

Schvaluje rozpočtové opatření č.  1/2015 v položce dary obyvatelstvu ve výši +38.000,- Kč.

 

Usnesení č. 29/2015

Schvaluje projednání a uzavření smlouvy s ÚP na vytvoření dvou pracovních míst na veřejno prospěšné práce.

 

Usnesení č. 30/2015

Schvaluje podání žádosti o úvěr na doplnění vlastních zdrojů na opravu místních komunikací ve výši 1 mil. Kč.

 

Usnesení č. 31/2015

V souladu s usnesením č. 11/2015 z e zasedání 10.02.2015, schvaluje odkup zařízení Hospody nad Muzeem ve výši 49891,- Kč.

 

Usnesení č. 32/2015

Schvaluje poskytnutí dotace TJ Sokol Jabkenice na úpravu kabin, přesná částka bude určena po výběrovém řízení dodavatele  oken a dopracování rozpočtu elektro a voda.

 

Hlasováno

pro:       7                  proti:        0                zdržel se:         0               nehlasoval:     0

 

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                    

předseda návrhové komise

 

ověřovatelé

Usnesení z 24. 03. 2015

USNESENÍ Z 24. 3. 15

Usnesení z 03. 03. 2015

USNESENÍ Z 3. 3. 15

Usneseni z 10. 02. 2015

USNESENÍ Z 10. 2. 15

Usnesení z 27. 01. 2015

USNESENÍ Z 27. 1. 15

Další články...

Strana 3 z 4

Go to top