Usnesení z 15. 12. 2015

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 15.12.2015 v Hospodě nad Muzeem


 

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání  schvaluje:

Usnesení č. 80/2015

Rozpočet na rok 2016 zpracovaný jako vyrovnaný a to ve výši 5.254.390 Kč v rozsahu paragrafů.

Usnesení č. 81/2015

Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu a částečné úhradě neinvestičních nákladů s obcemi Semčice, Žerčice, Ledce, Prodašice, Ujkovice, Ledce, Ctiměřice, Pěčice a Charvatce ve výši 2.000,- Kč za l dítě a rok.

Usnesení č. 82/2015

Harmonogram zasedání OZ v roce 2016.

Usnesení č. 83/2015

Částečnou úhradu neinvestičních nákladů na l dítě a měsíc ve výši 1.000,- Kč umístěné v MŠ Chudíř v souladu s uzavřenou dohodou.

Usnesení č. 84/2015

OZ přijímá systémové opatření týkající se dodržení 15-ti denní lhůty pro zveřejňování smluv na úřední desce.

Usnesení č. 85/2015

OZ deleguje v souladu s ustanovením § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc v rozsahu vyhotovení a provedení rozpočtového opatření v závěru roku a v případě přijetí dotací na starostu obce v rozsahu § 102, písm. a). Provedené rozpočtové opatření bude následně schváleno na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

Usnesení č. 86/2015

Rozpočtové opatření č. 10/2015 v rozsahu předneseném starostou.

Usnesení č. 87/2015

Úhradu projekčních prací spojených s přípravou výstavby chodníku ve výšu 22.676,- Kč a doplatek stavebního dozoru týkajícího se zasíťování lokality Profesorka ve výši 15.000,- Kč.

 

Hlasováno:

 

Pro:                proti:               zdržel se:                  nehlasoval:           1

Go to top