Usnesení z 11. 8. 2015

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 11.08.2015 v zasedací síni OÚ


 

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

Usnesení č. 48/2015

Schvaluje vklad věcného břemene na část pozemku par.č. 476/15 ve prospěch RWE za účelem zřízení plynové přípojky pana Jana Buriana. Poplatek ve výši 500,- Kč uhradí při podpisu smlouvy.

Usnesení č. 49/2015

Schvaluje uzavření smlouvy se společností Dotace snadno s.r.o., na pomoc při zpracování a podání žádosti na stavební a topenářské úpravy prodejny potravin. Odměna v případě kladného vyřízení bude činit 2% z obdržené dotace min. však 40.000 Kč.

Usnesení č. 50/2015

Schvaluje uzavření smlouvy na vybudování chodníku a parkovacích míst s použitím pozemku ve vlastnictví obce par.č. 358/5 v kú Jabkenice. 

Usnesení č. 51/2015

OZ nemůže souhlasit se zřízením věcného břemene na pozemcích par.č. 337/16 a 337/17 v kú Jabkenice  bez vyjádření vlastníků pozemku par.č. 337/34 v kú Jabkenice na kterém je vlastní přípojka NN projektována.

 

Hlasováno:

pro:     7         proti:   0              zdržel se:     0                 nehlasoval:       0

Go to top