Usnesení z 10. 1. 2012

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Jabkenice dne 10. 1. 2012


 

Usnesení k bodu3/

 

Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženou odměnou za vedení obecní kroniky pro paní Janu Matesovou a paní Mgr. Marii Helichovou ve výši 1200,- Kč hrubého pro každou a odměnu za vedení a servis webových stránek obce pro pana Jaromíra Forejta ve výši 2000,- Kč hrubého.

 

 

Skončeno podepsáno

 

 

 

Zdeněk Slavík – starosta                                              

předseda návrhové komise

 

ověřovatelé

      

Go to top