Usnesení z 18. 12. 2012

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Jabkenice konaného dne 18.12.2012 v zasedací síni OÚ

 

 

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

 

 

Usnesení k bodu 3/

 

Jednací řád pro rok 2013 tak jak byl předložen starostou. Jednací řád je přílohou tohoto zápisu.

 

 

 

 

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                    

předseda návrhové komise

 

 ověřovatelé


 

 


Go to top