Usnesení ze 4. 12. 2012

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 4.12.2012 v hospodě Nad Muzeem

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení k bodu 2/

Rozpočet na rok 2013 zpracovaný v rozsahu paragrafů a výhled do roku 2016

 

Usnesení k bodu 4/

Rozpočtové opatření č. 5/2012 v rozsahu předneseném starostou.

 

Usnesení k bodu 5/

Příspěvek „Sdružení linka bezpečí“ ve výši 2100 Kč.

 


Zdeněk Slavík – starosta obce                                 

předseda návrhové komise

ověřovatelé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top