Usnesení z 6. 11. 2012

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 6.11.2012 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení k bodu 3/

 

Zpracování návrhu rozpočtu pro rok 2013 v členění na paragrafy.

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                  

předseda návrhové komise

ověřovatelé

 

 

 

 

 

 

 

Go to top