Usnesení z 24. 10. 2012

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 24.10.2012 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení k bodu 2/

  • Projednání sádrokartonových úprav nebytových prostor MŠ, týkajících se podnikání v oboru kadeřnictví,manikúry a nehtového studia s ing. Maťákem.
  • Organizaci sbírky pro Diakonii Broumov na jaře roku 2013.
  • Poskytnutí finančního daru ve výši 1000,- Kč Domovu sv. Josefa ve Ždírči.
  • Požádání společnosti R+F o zpracování nabídky na opravu celého úseku místní komunikace s tím, že společnost podá informace, kde tento způsob oprav byl použit.

 

Usnesení k bodu 3/

Plán inventur a složení inventurních skupin pro provedení fyzické inventury majetku Obce k 31.12.2012.

 

Usnesení k bodu 4/

OZV č. 1/2012 s tím, že poplatníci budou se změnami seznámeni písemnou formou v dostatečném předstihu. To znamená do konce roku 2012

 

 

 


Zdeněk Slavík – starosta obce                                  

předseda návrhové komise

 

ověřovatelé

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top