Usnesení ze 4. 9. 2012

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 4.9.2012 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení k bodu 2 /

Připravení podkladů pro osobní projednání a odpověď na e-mail.

 

Usnesení k bodu 3/

Schvaluje použití pozemku par.č. 360/8 v kú Jabkenice pro položení zemního kolektoru, který je nedílnou součástí budoucího vytápění RD manželů Mileny Forejtarové a Davida Forejtara.

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                  

předseda návrhové komise

 

ověřovatelé

 

 

 

 

 

 

 

Go to top