Usnesení 22.8. 2012

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 22.8.2012 v zasedací síni OÚ


 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

 

 

Usnesení k bodu 3 /

 

Schvalují závěr z diskuse týkající se věcného břemene a projednání jeho úhrady.

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................                               ……………………………………

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                   předseda návrhové komise

 

 

 

…………………………………………

 

ověřovatelé

 

 

Go to top