Vyhláška Ministerstva životního prostředí

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016

Vyhláška o prodeji pozemků

Vyhláška obce Jabkenice o prodeji pozemků ze dne 24.3.2015


 

 

Obecní zastupitelstvo obce Jabkenice schválilo a vydalo dne 

24.3.2015 podle ustanovení zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů, tuto vyhlášku o prodeji pozemků.

 

Čl. 1

Působnost a závaznost vyhlášky

 

1/ Tato vyhláška řeší prodej pozemků, které jsou ve vlastnictví obce Jabkenice.

 

2/ Jedná se o pozemek v k.ú. Jabkenice, čís.poz 509/3 o výměře 9.188 m2.

 

Čl. 2

Cena pozemku

 

Doporučená cena dle znaleckého posudku.

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11.4.2015

 

František Toman                                                                Zdeněk Slavík

místostarosta                                                                        starosta

 

vyvěšeno dne 25.3.2015

sejmuto dne:

Strana 1 z 3

Go to top