Domovská stránkaInformaceUžitečné informaceOdpadové hospodářství obce

Odpadové hospodářství obce

 

 


SBĚRNÝ DVŮR INERTNÍ ODPAD BIOLOGICKÝ ODPAD TŘÍDĚNÝ ODPAD
Provozní doba:


neděle od 8 do 11 hodin bez omezení bez omezení bez omezení

souhlas správce (*) úložiště č. 1 modré kontejnery:

formulář na OÚ tráva, listí ze stromů papír, krabice jen roztrhané
Druhy odpadů:
zeleninová nať či složené!
velkoobjemový stavební odpad úložiště č. 2 žluté a zelené kontejnery:
železný šrot výkopová zemina ořez stromů do pr. 80mm PET lahve, plasty
koberce, matrace


nábytek apod.

kontejnery označené TKO:tuhý komunální odpad (*)
Poplatek:


železný šrot 0,- Kč občan se stav.povolením 50,-/m3    bez poplatku dle OZV
ostatní 50,- Kč/120 l bez stav.povolení 100,-/m3

120 l = obsah popelnice cizí občané 200,-/m3


* paní Marie Mysíková, čp. 56
*tyto kontejnery jsou u hřiště TJ

 

 

Mimo výše specifikované odpady zahrnujeme do tříděných odpadů položku uváděnou jako nápojový karton (tetrapak od mléka, džusů apod.). Na tento odpad je nutné vyzvednout oranžové pytle v kanceláři OÚ. Naplněné a zavázané se pak nechávají u kontejnerů na tříděný odpad.

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu zajišťuje smluvní společnost tj. AVE Benátky bezplatně dvakrát ročně. Termín je vždy sdělen v dostatečném předstihu na webu obce, rozhlasem a letáky. Stanoviště je vždy u prodejny potravin.

Uložiště jednotlivých druhů odpadů jsou vyznačena barevně v přiložené mapě.

slavik005

Go to top