Domovská stránkaAktualityObecInformace k poplatkům 2018

Informace k poplatkům 2018

1) Odpady

občan přihlášený k trvalému pobytu – 650,-/ osoba/ rok

vlastník rekreačního objektu – 650,-/ rekreační objekt/ rok

2) Poplatek ze psů

za prvního psa 100,-/ rok

za každého dalšího 150,-/ rok

za psa jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo sirotčího důchodu, který je jediným zdrojem příjmu 50,-/ rok

od poplatku jsou osvobozeni slepečtí a záchranářští psi

Poplatky můžete zaplatit v kanceláři OÚ a to od 2. ledna 2018 nebo bezhotovostním převodem na účet číslo 6724181/0100 (variabilní symbol číslo popisné nebo evidenční).

Poplatky mohou být uhrazeny ve dvou stejných splátkách a to nejpozději do 31.1. a 30.6.2018.

 

Go to top