Informace k poplatkům

 

 

 

Odpady

 

  • občan přihlášený k trvalému pobytu – 650,-/ osoba/ rok

  • vlastník rekreačního objektu – 650,-/ rekreační objekt/ rok

 

Poplatek ze psů

 

  • za prvního psa 100,-/ rok

  • za každého dalšího 150,-/ rok

  • za psa jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo sirotčího důchodu, který je jediným zdrojem příjmu 50,-/ rok

  • od poplatku jsou osvobozeni slepečtí a záchranářští psi

 

 

 

Poplatky můžete zaplatit v kanceláři OÚ a to od 5. ledna 2015 nebo bezhotovostním převodem na účet číslo 6724181/0100 (variabilní symbol číslo popisné nebo evidenční).

 

Poplatky mohou být uhrazeny ve dvou stejných splátkách a to nejpozději do 31.1. a 30.6.2015.

 

Informace o ostatních poplatcích, jakož i o ukládání odpadů budou uveřejněny v ročence.

 

Go to top